CMV (Cytomegalovirus)-antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod CMV) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Gelrör med gul propp (art. nr. 12631) eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp (art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analysen utförs måndag-fredag.

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras som IgM/IgG-antikroppar påvisade/ej påvisade. Tolkningskommentar bifogas.

Indikation

Påvisande av primär CMV-infektion. Utredning av misstänkt sekundär CMV-infektion (reaktiverad- eller reinfektion) vanligen tillsammans med CMV DNA (PCR) kvantitativ påvisning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

IgM korsreaktivetet mot andra herpesvirus, till exempel EBV och HSV. Ospecifika, framförallt lågreaktiva IgM förekommer.

Metod

Påvisande av IgG och IgM antikroppar i serum med kemiluminiscensteknik (CMIA) .

Ackrediterad

Nej

Sökord

Cytomegalovirus, CMV, kongenital infektion