Vibrio odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: Fodl ange Vibrio odling) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Faeces eller sårsekret på bomullspinne. Provtagningsset art. nr. 16205 med svart hatt.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

Provhantering

Kyltransport.

Svarsrutiner

Positiva telefonbesvaras, negativa efter 3 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstanke om kolera, tropikdiarré; infektion av maritimt sår.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Detekteras inte vid sedvanlig faecesodling (där ingår Salmonella, Campylobacter, Shigella och Yersinia). Kräver riktad frågeställning. Sannolikt har vi i Sverige en underdiagnostik av Vibrio, både vid inhemska infektioner och bland utlandssmittade.

Metod

Odling på multipla substrat, anrikning.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Vibrio odling, Fodl, Kolera, Vibrio, v. cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, gastroenterit, diarrée