Glatt muskulatur antikroppar (SMA)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod SMA) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur. Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2 gånger/vecka

Besvaras semikvantitativt Ej påvisad/Påvisad/Starkt påvisbar

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Misstanke om autoimmun hepatit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

SMA och/eller ANA förekommer också ofta vid virus-hepatiter, vanligen då i lägre titrar. Antikroppar mot glatt muskulatur i låg halt förekommer ibland också hos patienter med annan inflammation och med stigande ålder.

Metod

Indirekt immunofluorescens med snitt av råttmage och råttnjure som substrat. IgG antikroppar påvisas.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Glatt muskulatur, antikroppar, SMA, Glatt muskel, antikropp, autoantikropp, autoimmun hepatit, Smooth Muscle Antibody, muskel, hepatit, AIH