Smittspårning GAS

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: SMIGAS)
Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Provtagningspinne med transportrör (art. nr. 16205, svart kork) från flera olika provtagningslokaler. Cervix/vagina, svalg, navel, hörselgång, näsa och sår kan bli aktuellt. Odlingspinne i transportrör med agar (svart, orange eller blå kork).

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

Provhantering

Prov transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Förvaras i kyl innan transport.

Svarsrutiner

Både negativa och positiva odlingar som ej resistensbestäms slutbesvaras efter en vardag, gäller odling från svalg.

Alla positiva odlingar från övriga lokaler preliminärbesvaras i väntan på resistensbestämning, vilket tar ytterligare 1 dygn. Slutsvar efter 2 vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen/sparsam/måttlig/riklig växt

Indikation

Smittspårning av personal, närstående och medpatienter vid fynd av invasiv GAS-infektion hos nyförlöst eller nyfödd. Se smittspårningsrutin GAS (vårdhygien).
Smittspårning kan även bli aktuellt vid misstänkt nosokomialt förvärvad invasiv GAS-infektion hos annan patient.

Påvisad GAS skickas till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Om odlingen ej beställs som kod SMIGAS och det inte framgår att provet tillhör en aktuell smittspårning kommer provet ej skickas för epidemiologisk typning.

Metod

Odling

Ackrediterad

Svalg; Ja
Öra, näsa, sår, cervix/vagina, navel; Nej

Sökord

Smittspårning, GAS, β-hemolyserande, streptokock grupp A, streptokocker S. S pyogenes, Streptococcus, Streptococcus endometrit, SMIGAS, barnsängsfeber, betahemolyserande, betahemolytiska