Vaginal- och cervixodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: ODLING)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinformation: Ange kliniska symtom med aktuell frågeställning och provtagningslokal. Är patienten gravid skall detta framgå. Dessa uppgifter är avgörande för hur provet omhändertas och bedöms på laboratoriet.

Provtagning

Odlingspinne i transportrör med agar (svart kork art. nr. 16205)

Cervix: Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera  pinnen i cervixkanalen. Dra tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalväggen.

Vagina: Rotera pinnen mot slidväggen, 2-3 cm upp.

Observera att sexuellt överförda infektioner (C.trachomatis, N.gonorrhoeae, 
M. genitalium, syfilis) inte detekteras vid vanlig genital odling utan kräver 
riktad diagnostik.

Mikroskopi av wet smear skall användas för diagnostik av bakteriell vaginos och Trichomonasinfektion. Även vid candidavulvovaginit rekommenderas denna metod.

Vid frågeställning GBS hos gravida vg se
Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling - Vårdgivarwebb Region Norrbotten

Vid jästsvampfrågeställning vg se
Svamp, jästsvampar (Candida) - Vårdgivarwebb Region Norrbotten

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

Provhantering

Prov transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Förvaras i kyl innan transport.

Svarsrutiner

2-5 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen/sparsam/måttlig/riklig växt.

Indikation

Persisterande flytningar där etablerade STI-agens, bakteriell vaginos samt jästsvampinfektion ej kunnat påvisas. Endometrit, salpingit, postoperativa infektioner. Vaginal irritation och flytning hos småflickor. Actinomycesinfektion hos spiralbärare. Intrauterin fosterdöd. Misstanke om TSS ”tampongsjuka”. 
Recidiverande candidavaginit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Långsamväxande bakterier kräver riktad frågeställning, till exempel aktinomyces, eftersom de inte hinner växa ut utan förlängd odlingstid.

Vid inre genitala infektioner är odlingsfynd från vagina och cervix svårbedömda, eftersom koloniserande flora i vagina eller cervix ofta inte motsvarar infekterande agens i uterus, tubor, ovarier eller buk. Dessutom är det ofta svårt att detektera samtliga organismer som är inblandade i polymikrobiella infektioner.

Metod

Odling på agarplattor.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Vaginal- och cervixodling, ODLING, vaginal flytning, endometrit ,salpingit, äggledarinflammation, tampongsjuka, TSS, candidavulvovaginit