Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS-kod: GBSodl

Viktigt att ange provmaterial på remissen.

I första hand elektronisk alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Ange eventuell graviditet/förlossning på remissen.

Provtagning

GBS-kolonisering hos gravid: Urin i rör art.nr. 16580. 
OBS, ett separat rör för urinodling ska tas, eftersom odlingarna utodlas på olika stationer på lab.

Nedre delen av vagina och rectum, odlingspinne i transportrör med agar (svart kork art. nr. 16205). OBS, om allmän vaginal odling önskas samtidigt ska separat pinnprov tas.

Neonatal GBS-infektion: Hörselgång, nasofarynx, navel, svalg, rektum, fostervatten, odlingspinne i transportrör med agar (svart kork art. nr. 16205 , orange kork art. nr. 16207, eller blå kork art. nr. 16206). Fostervatten i sterilt rör art. nr. 16580.

Provtagningsmaterial

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S

   Art.nr: 16580

  • Provtagningsset för allmän odling svart

   Art.nr: 16205

  • Provtagningsset för odling uretra orange

   Art.nr: 16207

  • Provtagningsset för odling nasopharynx blå

   Art.nr: 16206

Provhantering

Kylförvaring i väntan på transport. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Svaras negativt efter 2 arbetsdagar. Positiva neonatalprov telefonbesvaras omgående.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Detektera asymptomatiskt genitalt bärarskap av GBS hos den gravida kvinnan

Misstanke om neonatal GBS-infektion
Tidigare graviditet med GBS-problem

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kvantifiering kan ej utföras på GBS-odling. Därför bör alltid sedvanlig urinodling tas samtidigt, där anges mängd av bakterier (minsta detekterbara mängd är 10^6 CFU/L). GBS-odling hittar mindre mängder av GBS än vanlig urinodling, dvs de som bör erhålla intrapartum antibiotikaprofylax.

Metod

Urinprov utodlas på selektiva agarplattor, pinnprov anrikas i buljong innan utodling på selektiva agarplattor.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Grupp B streptokocker/Streptococcus agalactiae odling, GBS, GBS-screening, GBS-odling, neonatal GBS-infektion, GBSodl, GBS-k