Bartonella, S- (antikroppspåvisning)

Svårisolerade långsamt växande minibakterier. Artropodburen zoonos, 5 humanpatogena arter. Kattklössjuka vanligaste sjukdomsbilden.

Analyserande laboratorium

Klinisk bakteriologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Provtagningsanvisning

Sökord

bartonella, cat-scratch-disease, kattklössjuka, zoonos