Galla

Indikation

Misstänkt infektion i gallblåsa eller gallvägar.

Provmaterial

Gallvätska.

Provtagning och transport

Vid operation eller som aspirat ur slutet dränage, minst 1 mL i sterilt rör, art nr 11182. Om materialet räcker, inokulera även blododlingsflaskor.

Metod

  • Mikroskopi

  • Odling

Kommentar

Normalt steril; aerob eller anaerob flora, ofta polymikrobiell, vid gallvägssjukdomar. Enterobakterier, enterokocker och Cl. perfringens vanligast. Boplats för Salmonella hos smittbärare.

Referenser

  • BSOP 15 Standard operating procedure: Investigation of bile

  • Brook I. Aerobic and anaerobic microbiology of biliary tract disease.

    J Clin Microbiol 1989;10:2373-2375

  • Claesson BE. Microflora of the biliary tree and liver - clinical correlates. Dig Dis 1986;4:93-118

Sökord

galla, cholecystit, kolecystit, salmonella