Dentalt unitvatten

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Mikrobiologens pappersremiss

Provtagning

Provtagningsrör för dentalt unitvatten beställs från Mikrobiologen. Rören är preparerade med natriumtiosulfatlösning.

Provet ska tas från kallvattenkran, inte via arbetsdelar. Spola minst 30 sekunder innan provet tas. Rören ska fyllas till hälften eller mer. Var noga med att inte förorena insidan av rör eller gängor med fingrarna. Vänd på röret några gånger efter förslutning för att blanda vatten och den förifyllda lösningen. 

Rören skickas till Mikrobiologen i samma låda som rören kom med, tillsammans med kylklampar (en kylklamp till fyra rör). Remissen kan skickas med i lådan

En mer utförlig provtagningsanvisning för Regionen finns på VIS; ”Manual för 
mikrobiologisk analys av vatten från dentala unitar

Provhantering

Mellan provtagning och analys bör tiden vara så kort som möjligt och helst inte överstiga 24 timmar för ett kylt prov.

Svarsrutiner

Svarstid 3 dygn

Referensintervall/Beslutsgräns

Viabla mikroorganismer <100 cfu/ml

Indikation

Prov tas för att kontrollera växt av viabla mikroorganismer i dentalt unitvatten.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Felaktig provtagning kan ge för höga värden.

Metod

Ingjutning av provmaterial i agar, odling.

Ackrediterad

Nej

Sökord

dental, unitvatten, vatten, unit, ingjutning