Dentalt unitvatten, ingjutning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Provtagning

Provtagningsrör för dentalt unitvatten beställs från Mikrobiologen och skickas tillsammans med kylklampar (en kylklamp till fyra rör).

Vatten spolas från olika instrument och tappställen kopplade till den dentala uniten i rör som är preparerade med natriumtiosulfat-lösning.

Provhantering

Mellan provtagning och analys bör tiden vara så kort som möjligt och helst inte överstiga 24 timmar för ett kylt prov.

Svarsrutiner

Svarstid 3 dygn

Referensintervall/Beslutsgräns

Heterotrofa bakterier <100 cfu/mL

Indikation

Prov tas för att kontrollera växt av heterotrofa bakterier i dentalt unitvatten

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Ingjutning av provmaterial i agar

Ackrediterad

Nej

Sökord

Dentalt Unitvatten Dental Unitvatten Ingjutning