Legionella pneumophila serogrupp 1 (sg 1) och Streptococcus pneumoniae antigenpåvisning i urin

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod legiag eller pneuag)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets 
pappersremiss. 

Båda analyserna utförs i samma test.

Provtagning

Urin, helst morgonurin, ca 2 mL i sterilt rör, art nr 16580 eller 28333.
Endast ett urinrör behövs för båda analyserna

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

    • Vacutainerrör Beige Urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 24 timmar.

Svarsrutiner

I testet ingår analys av pneumokock- och Legionella-antigen.
Analysen besvaras Påvisad eller Ej Påvisad för respektive antigen. 

Analysen utförs dagtid alla dagar i veckan. 

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Pneumoni. Misstanke om Legionellainfektion (legionärssjuka) inkl. 
Pontiacfeber. Misstanke om pneumokockpneumoni. 

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Negativt antigentest utesluter inte pneumokock- eller Legionellainfektion. 

Antigentestet är ett komplement, och ska inte ersätta annan diagnostik för 
pneumokock- och Legionellainfektion (odling, PCR, serologi). Vid kvarstående 
misstanke om infektion orsakad av Legionella species rekommenderas prov 
från nedre luftvägar för diagnostik med PCR/odling. Vid anamnes kortare än 5 
dygn och kvarstående misstanke rekommenderas även ett upprepat prov för 
Legionella pneumophila serogrupp 1 antigen i urin. 

Positivt test för pneumokocker kan ibland förekomma vid bärarskap utan 
infektion. Därför rekommenderas inte pneumokockantigen i för diagnostik av 
barn under 7 år, där pneumokockbärarskap är vanligt. Korsreaktion med 
falskt positivt resultat kan förekomma mot alfastreptokocker och andra 
grampositiva kocker. Falskt positivt resultat p.g.a. pneumokockvaccination 
kan påvisas upp till sex dagar efter vaccination, f.f.a. med 23-valenta 
pneumokockvaccinet.

Testet utförs endast på urin eller likvor, och är inte tillräckligt utvärderat för 
användning på andra provmaterial.

Metod

Immunokromatografisk snabbtest.

Ackrediterad

Nej

Sökord

legionella, legionärssjuka, pneumoni, pontiac-feber, legionellos, atypisk pneumoni, pneumokock, lunginflammation, legiag, pneuag, antigen i urin, LUA, PUA, urin, antigen, Streptococcus peumoniae