Yersinia-serologi

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk bakteriologi
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

Yersinia-serologi, diarré, enterit, gastroenterit, mesenterial-lymfadenit, reaktiv-artrit, yersinia