Parasiter i blod, annat än Malaria – Trypanosoma

Analyserande laboratorium

Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset , L2:U1
171 76 Stockholm

Provtagningsanvisning

Sökord

Parasiter i blod, annat än Malaria Trypanosoma Parasiter