Svamp genompåvisning (PCR)

Analyserande laboratorium

Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska Universitetssjukhuset , L2:U1
171 76 Stockholm

Provtagningsanvising

 

Sökord

svamp, BAL, bronkoalveolärt-lavage, Candida, jästsvamp, PCR