Trikinos (Trichinella)

Analyserande laboratorium

Folkhälsomyndigheten
Avdelningen för parasitologi, mykologi, vatten och miljö
171 82 Solna

Provtagningsanvisning

Anmälningspliktig

Sökord

trikinos, eosinofili, myosit, nematod, parasit, Trichinella spiralis