Mycoplasma pneumoniae antikroppar

För diagnos av akut Mycoplasma pneumoniae-infektion rekommenderas svalgsekret för PCR, se  Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA.

Om serologisk analys ändå är indicerat kan prov skickas till Klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Analyserande laboratorium

Akademiska sjukhuset
Klinisk mikrobiologi
Dag Hammarskjölds väg 38, våning 4
751 85 Uppsala

Provtagningsanvisning

Sökord

mykoplasma, mycoplasma, köldagglutinin, mykoplasma pneumoni, Myco, Mycoplasma pneumoniae, atypisk pneumoni, atypisk lunginflammation