Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae DNA

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod MCPDNA) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

OBS! NYTT PROVTAGNINGSMATERIEL
Provtagningsset för Mycoplasma och Chlamydophila PCR art. nr. 25747. Deltalab δswab standard swab. Set med genomskinligt rör med rosa vätska, röd kork och vit-mörkblå etikett samt provtagningspinne.
I undantagsfall kan prov tas med steril pinne som placeras i ett urinprovrör med 1-2 ml koksaltlösning

Svalgsekret.

Pinnen pressas och skrapas mot den bakre svalgväggen och halsmandlarna så att celler och sekret fastnar på pinnen. För ner pinnen i provtagningsröret, bryt av pinnens skaft så att spetsen ligger i vätskan och skruva på locket.

Provtagningsmaterial

    • Deltalab δswab standard swab
      Art.nr: 25747

Provhantering

Sänd provet utan dröjsmål till det analyserande laboratoriet. Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 4 timmar.

Svarsrutiner

Analysen besvaras Påvisad eller Ej Påvisad. Analysen utförs två gånger i veckan, vardagar under dagtid.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion/pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae eller Chlamydophila pneumoniae (TWAR).

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Annat provtagningsmaterial än rekommenderat kan leda till att provet inte kan analyseras.

Metod

Realtids-PCR.

Ackrediterad

Nej.

Sökord

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, DNA, TWAR, atypisk pneumoni, atypisk lunginflammation, Mykoplasma, klamydia, PCR, klamydofila, MCPDNA