Svalgodling (betahemolytiska streptokocker)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: SVALG) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Provtagningsset för allmän odling svart, art. nr: 16205. 

Tonsillsekret. Helst bör man med spatel i vänster hand trycka ner patientens tungrot så att tonsiller och gombågar blir väl synliga. 
Provtagningspinnen roteras mot båda tonsillerna och gombågarna inklusive bakre svalgvägg. Finns beläggningar förs pinnen under dessa. Efter provtagningen förs pinnen ner i transportröret.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Negativa besvaras efter 1 arbetsdag, positiva i allmänhet efter 2 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mängden besvaras med sparsam, måttlig eller riklig växt.

Indikation

Misstanke om klinisk infektion med eller bärarskap av beta-hemolytiska streptokocker grupp A, C eller G i tonsillerna och svalget.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Provtagningens kvalitet och att tonsiller och bakre svalgvägg har kunnat beröras är avgörande för svarets kvalitet.

Metod

Odling på dubbel-skiktad blodagar.

Ackrediterad

Ja

Sökord

svalgodling, svalg, halsfluss, tonsillit, streptokocker, streptokocktonsilllit, halsinfektion, akut tonsillit, GAS, GGS, GCS