Tyreoideaperoxidas (TPO) antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod TPO) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Minst 1 ml serum behövs.
Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml

   Art.nr: 12631

  • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml

   Art.nr: 28331

  • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard

   Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter.

Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mindre än 10 U/mL är negativt, 10-100 är gränsvärde, mer än 100 är positivt.

Resultatet för 150 norrbottniska blodgivare

Indikation

Subakut thyreoidit, (Hashimoto), idiopatiskt primärt myxödem, kronisk thyreoideasjukdom med hyper- eller hypofunktion.

Tpo

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kraftigt hemolyserade, lipemiska och ikteriska prover kan ge missvisande resultat.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ja

Sökord

Tyreoideaperoxidas TPO tyreoideaperoxidas antikroppar tyreoperoxidas autoantikropp Graves sjukdom Hashimotos mikrosomal tyreoidit thyreoidea tyreoidea hypotyreos TPOak sköldkörtel autoimmun tyreoideasjukdom anti-TPO