Puumala virus IgM och IgG antikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod nefrop) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serum eller 5-10 mL venblod i vakuumrör med guldgul propp, art. nr. 12631.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

Provhantering

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Prov som förvaras på avdelning längre än en timme före transport ska förvaras i kylskåp.

Svarsrutiner

Analyseras dagligen alla dagar. Negativa och positiva test slutbesvaras. Prover som blir gränsvärde skickas till Viruslab i Umeå för verifierande analys med immunofluorescens (IF) IgM och IgG innan slutsvar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej Påvisade/Gränsvärde/PÅVISADE

Indikation

Misstanke om Sorkfeber/Nefropathia epidemica/Hemorragisk feber med renalt syndrom/Myhrmans nefrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Prov taget direkt i anslutning till insjuknande kan vara negativt, varför ett nytt prov bör tas efter 1 vecka efter symtomdebut. Konvalescentprov kan också övervägas efter 2-4 veckor efter symptomdebut om misstanken kvarstår trots negativt snabbtest för Puumala IgM.

Metod

Immunokromatografisk snabbtest för kvalitativ påvisning av IgM antikroppar mot Puumalavirus.

Ackrediterad

Ja

Sökord

Puumala, virus, IgM och IgG antikroppar, Nefrop, Nephropathia epidemica, Bunyaviridae, Myhrmans-nefrit, Puumalavirus, sorkfeber, Puumala