Hepatit B

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepB) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Om ni endast är intresserad av immunstatus efter vaccination Se "Hepatit B Immunitet"

Provtagning

Gelrör med gul propp (art. nr. 12631) eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp (art. nr. 13066) (minst 2 st fulla rör).

Vid samtidig beställning av Hepatit C behövs ett extra rör.

Blodsmittemärk prov vid akut hepatit eller känd blodsmitta.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras måndag till fredag. Negativt resultat svaras normalt samma vardag. Positivt kan i vissa fall ta ytterligare någon dag. (Akut svar erhålls samma dag. Märk rör och remiss!)

HBsAg, anti-HBc och anti-HBs analyseras. HBeAg och anti-HBe följs på HBsAg-positiva fram till serokonversion till anti-HBe, därefter på begäran.

Besvaras Positiv eller Negativ förutom anti-HBs som besvaras kvantitativt

Referensintervall/Beslutsgräns

Negativ

Indikation

Akut hepatit, uppföljning av kronisk hepatit B, smittspårning.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

HBsAg kan vara positivt en kort period efter vaccination.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ja

Sökord

HEPB, hepatit, blodsmitta, HBs-antigen, anti-HBc-total, anti-HBc-IgM, anti-HBs HBsAg, HBeAg, anti-HBc, HBV, hepatit-B, profylax