Hepatit B Immunitet

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: HEPBIM) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Gelrör med gul propp (art. nr. 12631) eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp (art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Vid immunitetsfrågeställning analyseras anti-HBs som besvaras kvantitativt.

Testen utförs normalt alla vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Immunitet anses föreligga om koncentrationen av HBs antikroppar är 10 IU/mL eller mer.

Indikation

Kontroll efter vaccination (Immunitetskontroll)

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Behandling med immunglobulin ger positivt test.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgG klass påvisas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

HEPBIM, hepatit B, hepB, blodsmitta, HBV, hepatit-B, hepatit-B-immunitet, immunitet, vaccination, immunitetprövning