IA2 (insulinoma antigen) antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

IA2 autoantikropp diabetes IA2 ICA ö-cell öcellsantikroppar