IA2 (insulinoma antigen) antikroppar

Analyserande laboratorium

Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

IA2, autoantikropp, diabetes, IA2, ICA, ö-cell, öcellsantikroppar