Acetylkolinreceptor antikroppar

Analyserande laboratorium

Norrlands Universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

Sökord

acetylkolinreceptor-antikroppar, autoantikropp, myastenia gravis