Kateterspets (CVK)

Indikation

Misstanke om kateter-relaterad sepsis/inflammation kring insticksstället.

Provmaterial och provtagning

Desinfektera insticksstället före avlägsnandet.
Kateterns distala spets sticks ned i sterilt rör och katetern klipps av med steril sax.
För påvisning av katetersepsis utan avlägsnande, se Blododling.

Transport

Transportburk 30 mm i diameter med gel (beställs från laboratoriet), alt. tom steril burk (art.nr. 16319) eller sterilt rör (art.nr. 11183); vid längre transporttid tillsätts några droppar steril 0,9 % NaCl.

Metod

Kvantitativ, aerob odling (Maki teknik).

Svarstid

2 arbetsdagar.

Kommentar

Växt >15 kolonier/katetersegment tyder på infektion, mindre är i regel kontamination (från huden vid avlägsnandet), men falska negativa förekommer.

Referenser

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Burk med lock för odling 100ml steril m säkerhetstejp
      Art.nr: 16319

Sökord

kateterspets, blododling, CVK, epiduralkateter, venport