Blododling, bakterier och svamp

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus
Prover tagna på Gällivare sjukhus inkuberas lokalt på klin kem lab. Positiva flaskor transporteras sedan vidare till Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus, för vidare analys.

Remiss

Lägg upp två elektroniska remisser för en blododling; en remiss per flaskpar. 
Varje remiss genererar två unika etiketter, en för aerob respektive anaerob 
flaska. Lägg upp VAS-koderna aeBodl + anBodl i varje remiss.

Om elektronisk remiss saknas används Mikrobiologiska laboratoriets 
pappersremiss (ett flaskpar/remiss). 

Vid misstanke om svampsepsis skall Mycosis-flaskan användas, VAS-provkod: mycos
Vid blododling på små barn (eller svårstuckna patienter) med en PED-flaska 
används VAS-provkod: ped

Viktig remissinfo:
• Provlokalisation (perifer ven eller typ av kärlkateter), behövs speciellt 
för diagnos av kateterrelaterad sepsis.
• Om det är par 1, par 2 eller par 3 (endokarditmisstanke)
• Tidpunkt för provtagning
• Kliniska symtom, misstänkt fokus och antibiotikabehandling
• Ev. svampfrågeställning om Mycosis-flaska ej tagits
• Ev. misstanke om endokardit, tularemi eller brucella

Provtagning

Blododlingsflaskorna BACTEC Plus Aerobic/F (art. nr. 25170) och BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F (art. nr. 25171) inokuleras vardera med 10 ml. Markera mängden 10 mL på flaskan med ett streck, och håll flaskan upprättstående vid provtagning.

Barnflaskan BACTEC Peds Plus/F art. nr 25172 (aerob) med 1-3 ml blod (helst 3 ml).

Se närmare beskrivning av provtagning.

Desinfektera huden med klorhexidinsprit under minst 5 sekunder, huden ska vara fuktig minst 30 sekunder och sedan lufttorka. Berör inte huden efter desinfektion.

Desinfektera membranet till blododlingsflaskor minst 5 sekunder. Låt lufttorka.

Vid blododling tas två flaskpar, 10 ml/flaska, totalt 40 ml blod, dessa kan tas ur samma stick. Slaskrör tas först, därefter i ordningen aerob, anaerob, aerob, anaerob flaska.

Vid misstanke om svampsepsis inokuleras Mycosis IC/F blodflaska (art. nr. 25173) med 10 mL blod. Om Mycosis-flaskor saknas, tas flaskor enligt ovan, svampmisstanke anges på remissen.

Vid endokarditfrågeställning rekommenderas tre flaskpar, totalt 60 ml blod. Ange endokardit-frågeställning på remissen.

Om patienten har kvarliggande kärlkateter ska ett flaskpar tas från infarten och ett flaskpar från perifer ven. Viktigt att ta båda paren vid samma tidpunkt. Ange kateterrelaterad sepsis-frågeställning på remissen.

Provtagningsmaterial

  • Blododlingflaska BacTec Plus AER/F 50V

   Art.nr: 25170

  • Blododlingflaska PLASTIC LYTIC/10

   Art.nr: 25171

  • Blododlingflaska BacTec PEDS PLUS/F 50V

   Art.nr: 25172

  • Blododlingflaska MYCOSIS - IC/F 50V

   Art.nr: 25173

Provhantering

Viktigt med snabb transport till laboratoriet efter provtagning. Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Blododlingsflaskor rekvireras från Materialcentrum.

Svarsrutiner

Positivt svar: 1-5 dagar

Negativt svar: 5 dagar

Positiva fynd telefonbesvaras.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstanke om sepsis, inklusive svampsepsis. Misstanke om endokardit. Misstanke om venport/katetersepsis.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

För kort desinfektionstid, mindre än 30 sekunder, eller orena/osterila handskar, palpering av ven efter desinfektion, ej användande av slaskrör kan innebära att blodflaskan förorenas av hudbakterier.

Metod

Blododlingssytem BD BACTEC

Ackrediterad

Ja, Sunderbyn

Sökord

Blododling Sepsis Endokardit SIRS Svampsepsis Brucellos Tularemi Kateterrelaterad sepsis Bakteriemi katetersepsis venportsepsis septisk blododlingsflaska aerob flaska anaerob flaska mycosis flaskaaeBodl anBodl mycos ped cvk