SARS-CoV-2, Influensa och RSV genompåvisning RNA

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Sunderby sjukhus 
Klinisk kemi, Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå sjukhus.

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: CoV2NA eller INFLU). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss (innebär extra kostnad).
Viktig remissinformation: Symtom, inläggning på sjukhus, boende på SÄBO, kontakt med hemtjänst. Om personen är vård- och omsorgspersonal.

Provtagning

NasopharynxpRealtids-PCRrov rekommenderas. Svalgsekret kan tas vid behov, men rekommenderas inte som enda prov vid misstanke på covid-19, influensa och RSV.

Provtagningsset för nasopharynx PCR art. nr: 25748 flockad, tunn, böjbar nasopharynxpinne med transportrör.

Provtagningsset för svalg PCR art. nr: 25747. Set med hård pinne för svalg och transportrör med vätska.

Nasofarynxsekret ev. kombinerat med svalgsekret

 
1. Låt patienten snyta sig först, provkvaliteten blir bättre.

2. Låt patienten sitta eller ligga. Huvudet ska vila mot fast underlag (säng eller provtagarens hand). Tryck lätt upp patientens nästipp.

3. Mät först avståndet mellan näsa och öra så du vet hur långt du ska gå in.

4. Rikta provpinnen horisontellt och för in den längs med näsgolvet och parallellt med gomtaket tills du känner att pinnen har nått bakre svalgväggen (i höjd med ytterörat), man känner ett lätt motstånd.

5. Pinnen roteras i bakre nasofarynx i 10 sekunder så att celler och sekret fastnar på pinnen. Detta moment är ofta obehagligt för patienten.

6. Pinnen roteras sedan i röret i 20 sekunder och kastas därefter.

7. För att öka känsligheten kan även svalgsekret tas från bakre svalg/tonsillers (enbart svalgprov rekommenderas inte).

8. Använd vid behov tungspatel och ficklampa.

9. Skrapa pinnen flera gånger mot den bakre svalgväggen och tonsillerna så att sekret fastnar på pinnen.

10. Pinnen roteras sedan i samma rör i 20 sekunder och kastas därefter.

OBS! Nasopharynx- och svalgpinne ska sättas i samma rör


11. Provröret desinfekteras med ytdesinfektion och torkas innan etikett sätts på. OBS! streckkoden på etiketten förstörs av viss desinfektion.

Även sugprov/aspirat från nasopharynx kan analyseras. Alternativt tas prov från nedre luftvägar; sputum, bronksekret eller trakealsekret i sterilt rör. Detta måste uppges på remissen.

Nasopharynxprov - video

 

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset Influensa för nasopharynx
      Art.nr: 25748

    • Provtagningsset mycoplasma/twar för svalgprov S
      Art.nr: 25747

Provhantering

Sänd provet utan dröjsmål till det analyserande laboratoriet. Provet bör transporteras kylt om transporttiden överskrider 4 timmar.

Svarsrutiner

Besvaras PÅVISAD eller EJ påvisad för SARS-CoV-2, influensa A, influensa B eller RSV.

Inga CT-värden anges i provsvar.

Om särskilt hög eller låg virusnivå för SARS-CoV-2 har påvisats i analysen kommenteras det i svaret med förklaring. OBS! Endast på svar från Gällivare och Sunderbyn.

Analysen utförs under respektive laboratoriums ordinarie öppettider och svar erhålles inom 1 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Påvisande av SARS-CoV-2, influensa A och B samt RSV (respiratoriskt syncytialvirus) i nasofarynxprov hos patienter med symtom.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Annat provtagningsmaterial än rekommenderat kan leda till att provet inte kan analyseras. Analysresultatet påverkas av när i sjukdomsförloppet provet tas, en vecka efter symtomdebut kan virusmängden vara låg eller ej detekterbar. Korrekt provtagning är en förutsättning för hög känslighet i analysen.

Metod

Realtids-PCR

Ackrediterad

Nej

Sökord

SARS CoV-2, coronavirus, corona, Covid-19, covid, cov2na, RT-PCR Influ, influensa, flu, influensa A, influensa B, respiratoriskt syncytial virus, syncytialvirus, RS-virus, PCR, RSV