Nasofarynxsekret (NPS)

Nasofarynxsekret (NPS), sugprov för påvisning av luftvägsvirus.

Alternativ metod för provtagning som kan användas vid brist på flockade provtagnings(NPH)-pinnar för PCR-diagnostik (nukleinsyrepåvisning).

Princip: Luftvägsvirus förökar sig i respiratoriskt cylinderepitel (flimmerepitel). Med sugprov fås tillräckliga mängder av dessa celler (>25/preparatbrunn).

Provet sugs från bakre nasofarynx med hjälp av en sugkateter (art. nr. 10304, diameter 3,2 mm; art.nr. 10303, diameter 2,4 mm; art. nr. 11062, diameter 1,9 mm; art. nr. 12655, diameter 1,6 mm) till ett provtagningsset för trakealsugning (art. nr. 12291, även kallad slemsamlare).

Slemsamlaren består av ett sterilt plaströr av typen 10 mL centrifugrör.
I rörets skruvlock finns två genomgångar med ett plaströr med smalt munstycke på vilket man fäster sugslangen; det andra plaströret med grövre munstycke ansluts till väggsug eller flyttbart motorsug (pumptryck 10 kPa).

Starta pumpen och för in slangen tills spetsen beräknas ligga i bakre-nedre nasofarynx. Observera att sugslangen har en tendens att böja sig. Vrid den så att den böjer sig neråt. Provet skall tas från nedre nasofarynx, eftersom virusförökning sker i respiratoriskt epitel. Sug tills nässekret syns i slangen. Sug på samma sätt i andra näsborren. Efter sugningen låt pumpen gå så att materialet kommer ner i slemsamlaren eller sug igenom katetern med 1-2 mL steril koksaltlösning. Sätt på det extra skruvlocket tätt. I brist på motorpump kan man ansluta sugslangen till en 20-50 mL injektionsspruta och aspirera med denna. Utbytet med detta förfarande kan dock bli otillräckligt.

Märk röret med streckkodsetikett från remiss. Använd VAS-remiss i första hand, alternativt pappersremiss Mikrobiologiska laboratoriet.

Provet bör transporteras utan dröjsmål till laboratoriet. Provet får inte frysas.

 

Provtagning

Provtagningsmaterial

  • Kat sug rak 40cm nr 10 S
   Art.nr: 10304

  • Kateter sug rak 40cm nr.8 PVC-fri S
   Art.nr: 10303

  • Kateter sug rak 40cm nr.6 PVC-fri S
   Art.nr: 11062

  • Kateter sug nr.5 Vacutip 35cm DEHP-fri S
   Art.nr: 12655

  • Provtagn set t trachsug PVC-fritt
   Art.nr: 12291

Sökord

Nasofarynxsekret-NPS