ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (kod: ESBL). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinformation: Klinisk infektion, smittspårning, utlandsvistelse

Vid smittspårning av ESBLcarba finns särskild kod.

Provtagning

Provtagningsmateriel: transportrör med agar (svart kork, art nr. 16205). Urinrör (art nr. 28333).

Vid screening av bärarskap ESBL i öppenvården undersöks avföring enligt instruktion nedan ”Ändtarm, screening av bärarskap”. Vid inneliggande vård, till exempel vid inläggning på sjukhus efter vård utomlands, eller vid smittspårning på sjukhus på grund av befarad smittspridning utförs även provtagning av så kallade riskfaktorer.

Provmaterial; faeces (screening), sekret från katetrar/stomier, sårsekret, urin mm.

Ändtarm, screening av bärarskap: Odlingspinne förs in i ändtarmen eller stomi i förekommande fall, avföring ska finnas på pinnen. Alternativt kan prov tas från avföring, doppa odlingspinnen i avföringen.

Riskfaktorer, provtagning från andra platser:

Sår: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

KAD/Urin: Kastat eller insamlad urin i urinodlingsrör.

Olika former av konstgjorda öppningar till exempel PEG, tracheostomi: Fukta pinnen vid behov. Ta prov på sekret runt ingångshålet med odlingspinne.

VRE-odling kan göras från samma pinnar men viktigt att klistra fast etikett för både ESBL och VRE på provet. Om man i samband med ESBL-odling även önskar allmän odling för bakterier skickas separat prov och remiss för detta.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

    • Vacutainerrör Beige Urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Kyltransport

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Vid negativt resultat svar inom 2 vardagar. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av ESBL och/eller växt av ESBLcarba. Ingen växt av ESBL.

Indikation

Smittspårning. Screening vid inläggning eller innan operation till exempel om person bor tillsammans med person med känt bärarskap, efter långvarig utlandsvistelse eller om vårdad utomlands.

Se även vårdhygiens dokument 
Provtagning-screening patient MRB – Multiresistenta bakterier.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kontrollera att faeces finns på provpinnen efter provtagning. Rengör inte sår/hudlesion innan provtagning, ESBL och ESBLcarba kan finnas i den koloniserande floran.

Metod

Odling på medium innehållande antibiotika.

Ackrediterad

Nej

Sökord

ESBL, ESBL-A, ESBL-M, carba, ESB-carba, smittspårning, MRB, multiresistenta bakterier