ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (kod: ESBL). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinformation: Klinisk infektion, smittspårning, utlandsvistelse

Vid smittspårning av ESBLcarba finns särskild kod.

Provtagning

Provtagningsmateriel: transportrör med agar (svart kork, art nr. 16205). Urinrör (art nr. 28333).

Provmaterial; faeces (screening), sekret från katetrar/stomier, sårsekret, urin mm

Vid screening av bärarskap: Odlingspinne förs in i ändtarmen eller stomi i förekommande fall, avföring ska finnas på pinnen. Alternativt kan prov tas från avföring, doppa odlingspinnen i avföringen.

Sår: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

KAD/Urin: Kastat eller insamlad urin i urinodlingsrör.

Olika former av konstgjorda öppningar tex PEG, tracheostomi: Fukta pinnen vid behov. Ta prov på sekret runt ingångshålet med odlingspinne.

VRE-odling kan göras från samma pinnar men viktigt att klistra fast etikett för både ESBL och VRE på provet. Om man i samband med ESBL-odling även önskar allmän odling för bakterier skickas separat prov och remiss för detta.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart

      Art.nr: 16205

    • Vacutainerrör Beige Urin utan tillsats hemogard

      Art.nr: 28333

Provhantering

Kyltransport

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Vid negativt resultat svar inom 2 vardagar. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av ESBL och/eller växt av ESBLcarba. Ingen växt av ESBL.

Indikation

Smittspårning. Screening vid inläggning eller innan operation till exempel om 
person bor tillsammans med person med känt bärarskap, efter långvarig 
utlandsvistelse eller om vårdad utomlands. Se även vårdhygiens dokument 
Provtagning-screening patient MRB – Multiresistenta bakterier.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kontrollera att faeces finns på provpinnen efter provtagning. Rengör inte sår/hudlesion innan provtagning, ESBL och ESBLcarba kan finnas i den koloniserande floran.

Metod

Odling på medium innehållande antibiotika.

Ackrediterad

Nej

Sökord

ESBL ESBL-A ESBL-M carba ESBLcarba smittspårning MRB multiresistenta bakterier