Smittspårning av ESBL-CARBA

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: SMICAR)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig information: Smittspårning, annan relevant anamnes.
Labbet ska via telefon meddelas att smittspårning pågår och ungefär hur många prover som kommer skickas.
Telefonnummer: (0920-2)82718.

Provtagning

Provtagningsmateriel: transportrör med agar (svart kork, art nr: 16205). Urinrör (art nr: 28333).

Provmaterial; faeces (screening), sekret från katetrar/stomier, sårsekret, urin med mera

Ändtarm: Odlingspinne förs in i ändtarmen eller stomi i förekommande fall, avföring ska finnas på pinnen. Alternativt kan prov tas från avföring, doppa odlingspinnen i avföringen.

Riskfaktorer, provtagning från andra platser:

Sår: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

KAD/Urin: Kastat eller insamlad urin i urinodlingsrör.

Olika former av konstgjorda öppningar till exempel PEG, tracheostomi
Fukta pinnen vid behov. Ta prov på sekret runt ingångshålet med odlingspinne.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Förvaras och transporteras kylt.

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Vid negativt resultat; svar inom 2 vardagar. 
Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av ESBL-CARBA/Ingen växt av ESBL-CARBA

Indikation

Ska beställas vid smittspårning kring ett fall av ESBL-carba.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kontrollera att faeces finns på provpinnen efter provtagning. Rengör inte sår/hedlesion innan provtagning, ESBLcarba kan finnas i den koloniserande floran.

Metod

Odling på selektiva agar.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Smittspårning, ESBL-CARBA, SMICAR, karbapenemas, VIM, KPC, NDM, OXA, IMP, carba