Smittspårning av ESBL-CARBA

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: SMICAR)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Pinnprov, provtagningsset Svart hatt art. nr. 16205.

Faeces: Provtagningspinnen doppas i feces alt. för in provtagningspinnen ett par cm i rektum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.

Sår/hudlesioner: Pinnen tas med viss kraft och roteras ordentligt mot sårkanten/hud.

Infarter; CVK/PVK, drän etc:Provet tas från/runt insticksstället.

Urin, om patienten har/har haft KAD eller katetreras intermittent. Se urinodling.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart

      Art.nr: 16205

Provhantering

Förvaras och transporteras kylt.

Svarsrutiner

Analysen utförs vardagar.

Negativa resultat 2-3 dagar.

Positiva resultat 2-5 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av ESBL-CARBA/Ingen växt av ESBL-CARBA

Indikation

Vid smittspårning som görs i samband med att en ESBLCARBA-bärare vårdats på avdelning och smittspridning kan ha skett.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kontrollera att faeces finns på provpinnen efter provtagning. Rengör inte sår/hedlesion innan provtagning, ESBLcarba kan finnas i den koloniserande floran.

Metod

Odling på selektiva agar.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Smittspårning ESBL-Carba SMICAR Smittspårning ESBL-CARBA karbapenemas VIM KPC NDM OXA IMP