Gangliosid antikroppar

Analyserande laboratorium
Neurokemiska laboratoriet
Mölndals sjukhus
431 80 Mölndal
 
Provtagningsanvisning
Serum eller venblod i vakuumrör med röd propp, art. nr. 12497.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum utan gel, röd, 7/6ml,m koagulationaktivator

      Art.nr: 12497

Sökord

Gangliosid-antikropp autoantikropp campylobacter Guillain-Barre/Miller-Fisher-syndrom