Helicobacter pylori, antigenpåvisning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: Fhelic) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Ca 1 tsk faeces i rör med sked utan tillsats, art. nr. 15450. Ej bomullspinne!

Provtagningsmaterial

    • Rör faeces med skopa 20ml S
      Art.nr: 15450

Provhantering

Kyltransport.

Svarsrutiner

Testen utförs en gång per vecka

 

Referensintervall/Beslutsgräns

PÅVISAD / Ej påvisad

Indikation

Misstanke om Helicobacter pylori infektion, ulcus ventriculi, ulcus duodenii, gastrit, uppföljning efter avslutad behandling.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

För att provsvaret ska vara tillförlitligt bör provet tas tidigast två veckor efter behandling med protonpumpshämmare eller tidigast fyra veckor efter behandling med antibiotika.

Metod

Enzyme immunoassay (EIA) sensitivitet och specificitet >90 %.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Helicobacter pylori, antigenpåvisning, Fhelic, Helicobacter, H. pylori, gastrit, magsår, magcancer, ventrikelcancer, gastroduodenalt ulcus