Mitokondrieantikroppar (AMA)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod AMA) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur. Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2 gånger/vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Indikation

Misstanke om primär billiär cholangit (PBC) eller autoimmun hepatit samt utredning av kronisk leversjukdom.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

M2-specifika antikroppstest har något högre känslighet än IF mikroskopi och bör utföras vid negativa IF resultat om det föreligger en stark klinisk misstanke om PBC. För denna analys hänvisas till klinisk immunologi, Umeå.

Metod

Indirekt immunofluorescens med snitt av råttmage och råttnjure som substrat. IgG antikroppar påvisas.

Ackrediterad

Nej

Sökord

AMA, primär billiär cholangit, PBC, autoimmun hepatit, kronisk leversjukdom, mitokondrie-antikropp, Mitokondrieantikroppar