Nasofarynx (NPH) -odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: NPHODL).

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinformation: Aktuella symtom.

Särskilt viktig information: Ange om patienten har cystisk fibros eller primär ciliär dyskinesi. Meningitmisstanke. Klebsiella ozaenaemisstanke.

Vid frågeställning kikhosta (Bordetella pertussis) kan prov skickas till Norrlands universitetssjukhus för PCR.

Provtagning

Sekret på bomullspinne. Odlingspinne i transportrör med agar (blå kork, art. nr. 16206).

 1. Be patienten luta huvudet något bakåt.
 2. Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre. 
 3. För in odlingspinnen utan att vidröra huden i näsöppningen. Rikta provpinnen horisontellt och för in den längs med näsgolvet och parallellt med gomtaket tills du känner att pinnen har nått bakre svalgväggen (i höjd med ytterörat), man känner ett lätt motstånd. Om det är för trångt kan andra näsöppningen provas.
 4. Pinnen roteras i bakre nasofarynx i 180° och låt den vara kvar 5sekunder. Detta moment är ofta obehagligt för patienten.
 5. Dra sedan ut pinnen utan att vidröra huden i näsöppningen.
 6. För ner pinnen i röret med agar

Länk till vårdhandboken för utförlig instruktion och bild.

Provtagningsmaterial

  • Provtagningsset för odling nasopharynx blå
   Art.nr: 16206

Provhantering

Förvaras i kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Negativa odlingar (normal luftvägsflora) slutbesvaras efter 2 arbetsdagar. Fynd av luftvägspatogener preliminärbesvaras efter 1-3 dagar, resistensbestämning tar ytterligare 1-2 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen/sparsam/måttlig/riklig växt.

Resistensbestämning utförs på målbakterier.

Indikation

Misstanke om bakteriell infektion i övre luftvägar, akut otit och laryngit. Vid pneumoni rekommenderas i första hand sputumodling, men om patienten inte kan hosta upp purulent sputumprov kan nasofarynxodling tas.
Meningokockfrågeställning vid meningit ska anges på remissen.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Viktigt att provet tas i nasopharynx och inte i näshålan

Viktigt att provtagningspinnen inte vidrör huden vid näsöppningen, kolonisation av många olika bakterier t ex stafylokocker finns i näsmynningen. Kolonisering av luftvägspatogener är vanligt hos barn.

Metod

Kvantitativ odling på agarplattor.

Ackrediterad

Nej

Sökord

NPHODL, Nasofarynx, Nasopharynx, NPH, ÖLI, övre luftvägsinfektion, AOM, akut otit, akut media, otit laryngit, pneumoni, cystisk fibros, primär ciliär dyskinesi, meningokocker, nasopharynxodling, atrofisk rinit, meningit