CCP, Antikroppar mot cyklisk citrullinerad peptid (anti-CCP)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod CCP) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631. Minst 0,5 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur.
Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller
rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 2 gånger per vecka. Besvaras kvantitativt. 
Referensintervall medföljer svaret. 

Referensintervall/Beslutsgräns

< 7 U/mL = Negativ
7-10 U/mL = Gränsvärde
> 10 U/mL = Positiv

fördelning av anti-ccp bland 50 blodgivare

Indikation

Misstanke om reumatoid artrit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Påvisar anti-CCP IgG med ELiA teknologi (Phadia)

Ackrediterad

Ja

Sökord

CCP, anti-CCP, reumafaktor, RF, RA, reumatoid artrit, autoantikropp