Mycoplasma genitalium, PCR med makrolidresistens-test

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetssjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk Mikrobiologi
901 85 Umeå

Provtagningsanvisning

NUS i Umeå har bytt metod för PCR-analys av mycoplasma genitalium den 29:e maj. Prov för Mycoplasma genitalium tas med provtagningssetet Abbott Realtime multicollect P-cap, se provtagningsanvisningarna.

Kunder som använder labportalen beställer ”Screeningtest för Mycoplasma genitalium följt av separat resistenstest vid positivt resultat”

Kunder som använder pappersremiss skriver "MG/Mycoplasma genitalium" i anamnesrutan. 

Rådgör med STD-mottagningen angående testning för Mycoplasma genitalium. Prov tas främst vid uttalade symtom.

Analyserande laboratorium

Klinisk mikrobiologi
Karolinska Universitetslaboratorium, Huddinge
141 86 Stockholm

Provtagningsanvisning

 

Sökord

Mycoplasma, mycoplasma genitalium, mykoplasma, PCR