ANA (AntiNukleära Antikroppar)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod = ANAak) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631. 
Minst 0,5 ml serum behövs.
Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2 gånger/vecka

Besvaras negativ, positiv eller starkt positiv

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad.

Serum screenas i spädning 1/800.

Indikation

Utredning av misstänkt systemisk bindvävssjukdom, såsom till exempel SLE, sklerodermi, MCTD (mixed connective tissue disease), primärt Sjögrens syndrom, polymyosit, men också vid diagnostik av kronisk autoimmun hepatit.

Vid misstänkt SLE, sklerodermi, MCTD, Sjögrens syndrom eller myosit/dermatomyosit rekommenderas att analysen kompletteras med ENA som har bättre känslighet.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

ANA-positivitet i normalpopulationen ökar med stigande ålder, speciellt hos kvinnor.

Ett negativt resultat är informativt i sig, positiva resultat förutsätter vidare analys med nDNA samt ENA. I vissa fall kan antikroppar mot ENA eller nDNA vara positiva fastän ANA är negativ.

Metod

Indirekt immunofluorescens med HEp 20-10 celler som substrat. IgG antikroppar påvisas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

ANA, AntiNukleära Antikroppar, kärnantikropp, antinukleära-antikroppar, autoantikropp, autoimmun-hepatit, CREST, dermatomyosit, dsDNA, nDNA, ENA, juvenil-artrit, PM-Scl, primär-biliär-cholangit reumatoid-artrit, skleroderma, SLE, Sm-autoantikropp, SS-A/Ro, SS-B/La, ANAak