ENA, antikroppar mot extraherbara kärnantigen

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS i första hand (provkod ENA) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art.nr 12631. 

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

Provhantering

Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Testen utförs normalt 2-3 gånger/vecka. ENA besvaras i relativa enheter tillsammans med tolkning Positiv, Gränsvärde eller Negativ.

Referensintervall/Beslutsgräns

Analys Negativ Gränsvärde Positiv
ENA screen <0.7 Ratio 0.7-1.0 Ratio >1,0 Ratio
Sm <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
Scl-70 <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
SS-B/La <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
Jo-1 <7 U/ml 7-10 U/ml >10 U/ml
Centromer <7 U/ml 7-10 U/m >10 U/ml
RNP <5 U/ml 5-10 U/ml >10 U/ml
SS-A Ro60 <7 U/ml 7-10 U/m >10 U/ml
SS-A Ro52 <7 U/ml 7-10 U/m >10 U/ml

Indikation

Utredning av reumatisk systemsjukdom som systemisk lupus erythematosus (SLE), sklerodermi, mixed connective tissue disease (MCTD), Sjögrens syndrom, myosit/dermatomyosit. Alla positiva ANA-prover analyseras per rutin alltid med ENA-screen.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Lipemiska, hemolyserade eller mikrobiellt kontaminerade prover kan ge missvisande resultat.

Metod

FEIA. Bestämning av autoantikroppar av IgG klass.

Ackrediterad

Nej

Sökord

ENA, autoantikropp, dermatomyosit, Jo-1, La-autoantikropp, MCTD, plasmidburen polymyosit, ribonukleoprotein, RNP, Ro-autoantikropp, Scl-70, skleroderma, SLE, Sm, SS-A, SS-B, ANA, Sjögrens syndrom, Ro52, Ro60, systemisk skleros