DNA (nDNA) autoantikroppar

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet

Remiss

VAS (provkod nDNA) i första hand alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analysmetod är immunfluorescens på Crithidiae Luciliae (CLIFT). Testen utförs normalt 2 gånger/vecka. Besvaras ej påvisad eller påvisad med titervärde. Positiva prover titreras till 1280. Positiva prover analyseras även med FEIA som ofta är en känsligare metod för förändringar i sjukdomsaktivitet än CLIFT.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej påvisad < Titer 20.

Prover screenas i spädning 20, positiva prover titreras till 1280 samt analyseras med FEIA.

Indikation

Misstanke om SLE. För att följa sjukdomsaktivitet eller behandlingaktivitet vid SLE. Varje positivt ANA-prov analyseras automatiskt av laboratoriet för nDNA.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Även om CLIFT har förhållandevis låg diagnostisk sensitivitet är den överlägsen anti-DNA analys med ELISA/FEIA, som är betydligt mindre specifik. ELISA/FEIA kan dock vara en bättre metod för kvantifiering av nDNA nivåer.

Metod

Indirekt immunofluorescens där kinetoplasten av Crithidia luciliae används som substrat (CLIFT). Antikroppar av IgG klass påvisas. Prover som är positiva för nDNA med CLIFT analyseras även med FEIA.

Ackrediterad

Ja, IF-metoden.

Sökord

DNA, autoantikropp, dsDNA-antikroppar, nDNA, antikroppar, glomerulonefrit, nefrit, SLE