Sporprover

Utförande laboratorium

Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium, Sunderby sjukhus

Remiss

Pappersremiss. Fyll i placering av sporprover på mallen i diagnosrutan.

Provtagning

Provtagningsmaterial består av två olika typer av sporprover - biologiska indikatorer.
Bacillus subtilis DSM 13019 används till hetluftssterilisator och Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 som används till ångautoklav. Båda typerna av sporprover har resistensegenskaper enligt ISO 11138 – 1: 2017. Provmaterial och remiss med förtryckt mall beställs från kliniskt mikrobiologiskt laboratorium.

Prover placeras i autoklav med ordinarie körning av instrument för sterilisering. Antal prov och typ av indikator beror på storlek, program och typ av autoklav.

Provhantering

Prov tas lämpligen i början av arbetsveckan och skickas med vanlig postgång, ej B-post. Provet ska sättas i provrör inom 7 dygn efter provtagning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Prov analyseras alla dagar. Svarstid vid upprepad prestandakvalificering (UPK) är sju dygn. För övriga prover gäller 3 dygn. Positiva prover telefonbesvaras under vardagar.

Indikation

Provet besvaras steril/ej steril.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Funktionen hos en biologisk indikator bygger på mikroorganismens förmåga till överlevnad. Den använda testorganismen ska ha en resistens mot steriliseringsmediet som är minst lika hög som resistensen för de mikroorganismer som normalt finns i sjukvårdsmiljön.

Metod

Odling

Ackrediterad

Nej

Sökord

sporprover, biologiska indikatorer, autoklav