VRE (Vankomycin resistenta enterokocker)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (kod: VRE). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinformation: Klinisk infektion, smittspårning, utlandsvistelse

Provtagning

Provtagningsmateriel: transportrör med agar (svart kork, art. nr. 16205).
Urinrör (art nr. 28333).

Provmaterial; faeces (screening), sekret från katetrar/stomier, sårsekret, urin mm

Vid screening av bärarskap: Odlingspinne förs in i ändtarmen eller stomi i förekommande fall, avföring ska finnas på pinnen. Alternativt kan prov tas från avföring, doppa odlingspinnen i avföringen.

Sår: Fukta pinnen vid behov. Ta prov från sår innan rengöring.

KAD/Urin: Kastat eller insamlad urin i urinodlingsrör.

Olika former av konstgjorda öppningar till exempel PEG, tracheostomi: Fukta pinnen vid behov. Ta prov på sekret runt ingångshålet med odlingspinne.

ESBL-odling kan göras från samma pinnar men viktigt att klistra fast etikett för både ESBL och VRE på provet. Om man i samband med VRE-odling även önskar allmän odling för bakterier skickas separat prov och remiss för detta.

Provtagningsmaterial

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

    • Vacutainerrör beige urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Kyltransport

Svarsrutiner

Prover odlas dagligen. Vid negativt resultat svar inom 2 vardagar. Positivt odlingsresultat tar i allmänhet något dygn till.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt av VRE. Ingen växt av VRE

Indikation

Smittspårning. Screening vid inläggning eller innan operation till exempel om 
person har hushållskontakt med känt bärarskap, efter långvarig utlandsvistelse 
eller sjukvård utomlands. Se även vårdhygiens dokument för mer detaljerad 
information om när screening av patienter som ska läggas in eller med täta 
vårdkontakter rekommenderas: Provtagning-screening patient MRB-Multiresistenta bakterier.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Feltaget prov

Metod

Odling på medium innehållande antibiotika

Ackrediterad

Analysen är inte ackrediterad

Sökord

VRE, Vancomycin, Vankomycin, Vancomycinresistenta, Vankomycinsresistenta Enterokocker, Enterokock, Enterococcus, faecalis, faecium, smittspårning, MRB, multiresistenta