Transglutaminas autoantikroppar (TGA IgA)

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus.

Remiss

VAS i första hand (provkod TGA) eller Mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör med gul propp art. nr. 13066.

CCP och RF körs på samma instrument som denna test varför det går bra att beställa alla dessa 3 tester från samma rör. Centrifugeras 2400g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Förvaras i kylskåp i väntan på transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Utförs normalt 2 gånger per vecka, besvaras kvantitativt. Referensintervall medföljer svaret.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mindre än 7 U/mL är negativt, 7-10 är gränsvärde, mer än 10 är positivt.

Indikation

Diagnostik av celiaki inklusive dermatitis herpetiformis. Screening; av anhöriga till celiakipatienter; vid typ I diabetes, thyreoidearubbningar, Sjögrens syndrom, kroniska leversjukdomar, Mb Down. Uppföljning av patienter på glutenfri diet eller vid provokation.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Celiakipatienter har förhöjd förekomst av IgA brist. Då testet påvisar specifika IgA-antikroppar, ska nivån av plasma-IgA vara känd. Analysen utförs på klin.kem.lab. och separat prov skickas direkt dit. IgA transglutaminas kan bli falskt negativt hos patienter med IgA brist. Annan diagnostik som då kan tillgripas är; IgG transglutaminas, IgG DGP (deamiderad gliadinpeptid), HLA-typning (samtliga immunologen NUS) samt tarmbiopsi.

Hos små barn kan antikroppar mot deamiderat gliadin (DGP) komma något tidigare än antikroppar mot transglutaminas. Seronegativitet är inte ovanligt vid dermatitis herpetiformis. Hudbiopsi rekommenderas.

Metod

Påvisning av transglutaminas antikroppar av IgA klass med FEIA teknik.

Ackrediterad

Ja

Sökord

transglutaminas, autoantikropp, TGA, celiaki, Dermatitis herpetisformis, endomysium, antikropp, gliadinantikropp, gluten-enteropati , glutenintolerans, retikulinantikropp, transglutaminas