Clostridiodes difficile toxin

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk via VAS (VAS-kod Fclost.) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Ca 1 tsk flytande/lös faeces (ej fast!) i rör med sked utan tillsats, art. nr. 15450. 
Ej bomullspinne!

Provtagningsmaterial

    • Rör faeces med skopa 20ml S
      Art.nr: 15450

Provhantering

Kyltransport. Prov bör testas så fort som möjligt men kan förvaras i kyl 2-8°C i 5 dagar.

Svarsrutiner

Utförs dagligen vardagar. Besvaras omgående Påvisad/Ej påvisad

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad/Ej påvisad

Indikation

> 3 lösa avföringar senaste 24 timmar i nära anslutning till antibiotika behandling

Fast avföring är ingen indikation för analys och analyseras därför inte!

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Tidigare positivt resultat medför att testet förväntas vara positivt 1-2 veckor. Förnyad provtagning under denna period är därför av lågt värde. Därför rekommenderas ingen laboratoriemässig utläkningskontroll. Vid diagnostik av recidiverande infektion är den kliniska bilden central.

Metodens höga känslighet gör att även bärarskap detekteras, därför ska endast prov tas vid klinisk misstanke på CDI, fast faeces ska inte analyseras. Påvisad toxin-gen kan ej skilja mellan bärarskap och infektion, utan det är en klinisk bedömning.

Metod

LAMP (loop mediated isothermal DNA amplification)

Med LAMP påvisas DNA kodande för C.difficile toxingen A och B. Metoden är betydligt känsligare än tidigare vanligt förekommande immunologiska toxintester.

Ackrediterad

Ja

Sökord

Clostridioides difficile, C difficile, antibiotika-associerad diarré, AAD, Clostridium difficile, Pseudomembranös kolit, Enterokolit, diarré, kolit, toxin A, toxin B, ileus, toxisk dilatation, Fclost