Morbilli, genompåvisning (PCR)

Analyserande laboratorium

Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna

Provtagningsanvisning

Genompåvisning av Morbillivirus i kombination med serologi rekommenderas vid misstanke om aktuell infektion.

Sökord

morbilli, mässling, paramyxovirus