Faecesdiagnostik, tarmpatogena bakterier, PCR och odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: FODL) alternativt 
Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinfo: infektionsort (inhemsk smitta eller utlandssmitta), kliniska 
data, förekomst av blodiga diarréer, misstänkt smittkälla, ev. utbrottssituation.
Det görs ej längre bedömning om provet är representativt för tarmfloran, om 
detta önskas var god ange det på remissen.
Ange om odling för Yersinia pseudotuberculosis och Aeromonas spp. önskas, 
eftersom de inte ingår i analysen. 

 

Provtagning

Faeces i burk med sked utan tillsats, minst 2-3 skedar och max halva burken ska fyllas, art. nr. 15450.

Provtagningsmaterial

    • Rör faeces med skopa 20ml S
      Art.nr: 15450

Provhantering

 Kyltransport. Prov hållbart i kyl 2-8°c i 5 dagar.

Svarsrutiner

Både positiva och negativa PCR-svar fås dagligen vardagar. Efter telefonkontakt 
med infektionsjour, och därefter laboratoriet kan ev. svar fås på helgdag.
Shigella/EIEC odlas för vidare typning och resistensbestämning. 
EHEC odlas för typning. 
Vibrio odlas för typning. 
Yersinia enterocolitica odlas för vidare typning mellan patogena Y. 
enterocolitica och ickepatogena. 
Salmonella odlas för typning och ev. resistensbestämning.
Odling kan utföras på begäran inom 2 vardagar på alla agens (förutom 
ETEC), till exempel när resistensbestämning är indicerat för inneliggande patienter.

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad / Ej påvisad

Indikation

Infektiös diarré och buksmärtor, ibland med kräkningar och feber.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet, minst 2-3 skedar 
avföring måste finnas i provburken.
 
Transporttiden påverkar känsligheten vid odling, framförallt för Shigella, 
sensitiviteten sjunker vid långa transporttider (>24 timmar). 
Upprepad provtagning ger signifikant fler positiva fynd än enstaka prov. 
Utbytet beräknas vara 70-80 % vid varje provtagningstillfälle. Därför 
rekommenderas 2-3 prover per patient.

Metod

Realtids-PCR och odling på selektiva substrat, anrikning i buljong.

Ackrediterad

Ja

Sökord

FODL, faeces-odling, Campylobacter, diarré, gastroenterit, reaktiv-artrit, Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolitica, EHEC, EIEC, Plesiomonas, kolera, Vibrio, cholerae, vulnificus, parahemolyticus, ETEC, Aeromonas, Yersinia pseudotuberculosis