Mikroskopi, allmän

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk via VAS (VAS-kod MIKRO) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Flytande prov (likvor, ledvätska, pleuravätska, bronksekret, ascites, abscess), hud/nagel/hår och sårsekret i sterilt rör.

Provhantering

Skickas snarast möjligt till laboratoriet. Förvara och transportera provet kylt.

Svarsrutiner

Besvaras vanligen samma dag som provet anländer till laboratoriet.

Referensintervall/Beslutsgräns

Ej relevant

Indikation

Misstanke på bakteriell infektion i normalt sterila provlokaler. Direktmikroskopi är ett komplement till bakterieodling. Även vid misstanke på gasbrand eller aktinomykos kan direktmikroskopi på sårvätska vara av värde. Vid misstanke på dermatofyt-infektion är direktmikroskopi ett komplement till odling.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Ej relevant

Metod

Gramfärgning för bakterier, Blankophor för dermatofyter.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Mikroskopi, allmän, Direktutstryk, MIKRO, direktmikroskopi, mikroskopi, meningit, encefalit, likvor, septisk artrit, ledvätska, sterilt punktat ascites, peritonit, pleuravätska, pleurit, gasbrand, gramfärgning, GAS, nekrotiserande fasciit, dermatofyter, hudskrap, nagel, hår, tinea, ringorm, nagelsvamp, hudmykos