Meningit/encefalit panel PCR

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS-kod PANMEN) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

Likvor i sterilt rör. Gärna >1 mL

Provhantering

Då provet är en akutanalys ska det omedelbart transporteras till laboratoriet och överräckas till personal på laboratoriet alternativt kontaktas laboratoriet om att provet är på väg. Behöver inte kyltransporteras.

För beställningar i efterhand kan provet anlyseras om det förvarats i rumstemperatur i max 1 dygn eller i kylskåp i max 7 dygn.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagtid alla dagar i veckan. Elektroniskt svar till inremitterande samt ibland även telefon kontakt.

Referensintervall/Beslutsgräns

PÅVISAD /ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen

Indikation

Misstanke om akut meningoencefalit.

Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat via medicintekniska produkter, t.ex. shuntar.

Analysen ersätter inte odling, som alltid ska beställas samtidigt.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

I testet ingår inte EBV (Epstein-Barr virus). Denna frågeställning skickas vidare till annat laboratorium..Testet har inte validerats på likvor från patienter utan symtom på meningit/encefalit eller på patienter med nedsatt immunförsvar. Testet är endast kvalitativ. Eftersom nukleinsyra kan kvarstå i flera veckor efter genomgången infektion kan svaret inte användas för att säga något om aktualiteten av påvisade fynd.

Metod

Snabb multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray

Ackrediterad

Nej

Sökord

Meningit, encefalit, panel, PCR, PANMEN, viral encefalit, meningoencefalit, akut meningit, bakteriell meningit, filmarray, hjärnhinneinflammation, CNS-infektion