Angina Vincenti (Vincents angina), direktpåvisning

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk (VAS-kod: mikro) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Prov tas med pinne från den nekrotiska härden i tonsillkryptorna. 
Provmaterialet stryks ut på objektglas som får lufttorka. Glaset läggs i 
transportbehållare och skickas till mikrobiologiska laboratoriet för färgning och 
mikroskopering. 

Provhantering

Glaset får lufttorka och skickas sedan till laboratoriet i avsedd transporthylsa för objektglas. Ingen kylförvaring behövs.

Svarsrutiner

Svar lämnas vanligen samma dag som ankomstdag.

Referensintervall/Beslutsgräns

Påvisad/Ej påvisad

Indikation

Akut nekrotiserande ulcererande oftast ensidig tonsillit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Metod

Gramfärgning och direktmikroskopi.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Angina Vincenti, Vincents angina, halsfluss, tonsillit, nekrotiserande ensidig tonsillit, mikro treponema, vincentii, fusobakterier, fusobacterium, nucleatum, spiroket