Hepatit A Immunitet

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: hepAIM) alternativt mikrobiologens pappersremiss. Under kliniska uppgifter skall det anges att frågeställningen är immunitetsundersökning.

Provtagning

Gelrör med gul propp (art. nr. 12631) eller kapillärblod i mikrotainerrör med gul propp (art. nr. 13066).

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Microtainerrör Gul koagulat.aktivator Microgard
      Art.nr: 13066

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analysen utförs måndag till fredag.

Referensintervall/Beslutsgräns

Analysen utförs måndag till fredag.

Indikation

Utredning av immunitet efter vaccination.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgG klass påvisas.

Metod

Ja

Sökord

HEPAIM, hepatit A, hepatit-A, immunitet, immunitetsprövning, HAV, HEP