HHV-6 (humant herpesvirus 6) PCR (genompåvisning,DNA)

Meningo-encefalit, exantema subitum, immunosuppression
Provtagningsmaterial beroende på frågeställning och patientkategori
Prov från likvor, saliv, svalg, plasma, serum, vävnad kan skickas för PCR

Analyserande laboratorium

Norrlands universitetsjukhus
Laboratoriemedicin
Klinisk mikrobiologi
901 85 Umeå
 

Sökord

HHV-6, encefalit, examthema subitum, herpesvirus, humant herpesvirus-6