Syfilis

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (provkod: Syfili) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Provtagning

I första hand serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331 . Minst 1 ml serum behövs. Om inte venblod går att erhålla kan kapillärblod tas i mikrotainerrör (minst 2 st fulla rör) med gul propp art. nr. 13066.  

Provhantering

Centrifugeras vid 2400g i 5 minuter.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Svarsrutiner

Analyseras alla vardagar. Positiva prover skickas för verifiering till KS och handläggningstiden blir ca 1 vecka.  

Referensintervall/Beslutsgräns

Besvaras positiv eller negativ

Indikation

Klinisk misstanke om syfilis (lues), screening av blodgivare och gravida samt vid fertilitetsutredningar och organdonationer.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Hög lipidhalt, hemolys eller röda blodkroppar i centrifugerat serumprov kan störa analysen.  

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA). Antikroppar av IgM och IgG-klass mot Treponema pallidum påvisas.

Ackrediterad

Ja

Sökord

Syfilis , syfili, treponema palladium, Lues